Přeskočit na obsah

Všeobecné obchodní podmínky

Úvodní ustanovení

Prodávající je firma PICSTOP, IČ: 07735600, se sídlem Na Lužci 10, 160 00 Praha 6. PICSTOP je firma, která při uzavírání a plnění smlouvy jedná v rámci své obchodní nebo jiné podnikatelské činnosti. Je to podnikatelský subjekt, který přímo nebo prostřednictvím jiných podnikatelů dodává kupujícímu výrobky a poskytuje služby.

Zákazníkem našeho obchodu je kupující. Vzhledem k platné právní úpravě se rozlišuje kupující, který je spotřebitelem a kupující, který spotřebitelem není.
Kupující spotřebitel nebo jen spotřebitel je každý člověk, který mimo rámec své podnikatelské činnosti nebo mimo rámec samostatného výkonu svého povolání uzavírá smlouvu s podnikatelem nebo s ním jinak jedná.

Kupující, který není spotřebitel, je podnikatel. Za podnikatele se považuje také každá osoba, která uzavírá smlouvy související s vlastní obchodní, výrobní nebo obdobnou činností či při samostatném výkonu svého povolání, popřípadě osoba, která jedná jménem nebo na účet podnikatele.

Kupní smlouva

Kupní smlouva vzniká odesláním objednávky kupujícím. Přijetí objednávky prodávající neprodleně oznámí kupujícímu emailem. Práva a povinnosti vázající se ke kupní smlouvě se řídí právními předpisy České Republiky

Dodání/vyzvednutí zboží

Zboží zakoupené se e-shopu firmy PICSTOP (picstop.cz) je možné vyzvednout pouze osobně na prodejně na adrese firmy.

Způsob platby

Platba kartou – platba kartou osobně na prodejně
Platba v hotovosti – hotovostní platba osobně na prodejně
Platba na fakturu – Zboží je možné uhradit na fakturu předem, před vyzvednutím. Při vyzvednutí zboží musí být částka již připsána na účet.

Záruka

Zboží

Na veškeré zakoupené zboží se vztahuje zákonná záruka 24měsíců ode dne nákupu zboží. Záruka se nevztahuje na běžné opotřebení způsobené užíváním produktu.

Servis

Na servisní práce se vztahuje zákonná záruka trvající 6 měsíců od vyhotovení zakázky

Těsnění vidlic a tlumičů

Na všechny těsnící sady se vztahuje záruka 2měsíce od jejího použití na servise.

Uplatnění záruky

Zákazník je povinen bez zbytečných odkladů po zjištění závady tuto závadu oznámit a doručit předmět záruky na adresu provozovny Na Lužci 10/226, Praha 6, 160 00, kde bude sepsán reklamační protokol, čímž započne reklamační řízení a nejpozději do 30dnů dojde k posouzení a vyřešení reklamačního řízení.

Výměna a vrácení zboží

Prodávající umožňuje kupujícímu možnost výměny zboží do třiceti dnů od jeho zakoupení. Zboží je nutné dodat na adresu firmy v nepoškozeném stavu, bez známek použití.